Försvarskonferens 2019

”Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet ” på konferensen

Försvarsmaktsråd Skaraborg är brett sammansatt av olika aktörer på den regionala arenan. Försvarskonferensen 2019 ger därför utredningen en unik möjlighet att diskutera behov, beroenden och samverkan mellan berörda aktörer i den regionala kontexten. Hur bör samverkan och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer utformas, för att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och krig? Vad måste till för att näringslivet ska ta fram kontinuitetsplanering och beredskapsplaner för höjd beredskap?

Läs mer

Försvarskonferens 2019

Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen inleder Försvarskonferens 2019

Chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlson, och biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen talar och svarar på frågor under rubriken Gråzonsproblematik och hotbild: Hur och varför kan min verksamhet drabbas av angrepp? 

Vi kommer bland annat få höra hur de, utifrån sina respektive perspektiv och ansvarsområden, bedömer hur hotbilden ser ut och varför samhällsviktiga civila aktörer behöver aktiveras vad gäller, bland annat, säkerhetskultur och informationssäkerhet. Vilka verksamheter kan vara mål idag och vad vill en motståndare uppnå?

Missa inte att anmäla dig och dina kollegor här!

Försvarskonferens 2019

”Utredningen om Hälso- och sjukvårdens beredskap” på konferensen

Försvarsmaktsråd Skaraborg är brett sammansatt av olika aktörer på den regionala arenan. Försvarskonferensen 2019 ger därför utredningen en unik möjlighet att diskutera behov, beroenden och samverkan mellan berörda aktörer i den regionala kontexten. Hur borde samverkan kring hälso- och sjukvård vid allvarliga händelser i fred och höjd beredskap, fungera regionalt och lokalt och vad ligger i vägen för att vi kommer dit?  Hur kan hälso-  och sjukvården säkerställa leverans av varor och tjänster från privat sektor vid allvarliga händelser i fred och höjd beredskap?

Läs mer

Försvarskonferens 2019

Rikshemvärnschefen om frivilligrörelsens roll i totalförsvaret

Ett av passen under Försvarskonferensen handlar om ”Frivilliga i totalförsvaret.” Där deltar rikshemvärnschefen, brandchefen i Mora kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland och representanter från Frivilliga försvarsorganisationer berättar om konkret samverkan inkl. rekommendationer till andra.

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg inför konferensen

 

Försvarskonferens 2019

Kommunalråd Ulrica Johansson om vikten av att diskutera totalförsvar

Kommunalråd i Skövde Ulrica Johansson inför Försvarskonferensen i Skövde

”Vi måste tillsammans bygga robustheten i samhället. 290 kommuner i Sverige kan ju tillsammans göra detta. Då kan vi stötta övriga myndigheter om krisen, kriget kommer”

Anmäl dig här!

 

Programmet för Försvarskonferensen är uppdaterat 2019-02-04