Försvarskonferens 2018

Försvarskonferens 2018 – 9-10 april i Skövde –
Det nya totalförsvaret: Behoven. Beställningen. Besluten.

Anmäl dig här!

Under konferensens två dagar får vi en lägesbild över det säkerhetspolitiska läget och vad som är på gång när det gäller krav på och vidareutveckling av totalförsvaret, liksom strukturer för samverkan mellan militärt och civilt.

Vi får veta mer om bland annat totalförsvarsprojekt på Gotland, tips och idéer från försvarsmaktsråd och samverkansforum, samt utvecklingen inom Försvarsmaktens personalförsörjning när de första värnpliktiga rycker in.

Vad är på gång inom totalförsvaret och vad vill de politiska partierna under nästa mandatperiod? Hur stärker vi informationssäkerheten och skyddar samhällsviktiga verksamheter mot it-angrepp och dataintrång? Kan vi förvänta oss att valet – även på lokal nivå – kommer att utsättas för påverkanskampanjer från främmande makt?

Försvarskonferensen 2018 äger rum nära inpå att Försvarsberedningen har lämnat sin delrapport om totalförsvarsfrågor, i inledningen av valrörelsen och mitt under ett intensivt arbete runt om i landet för att stärka det militära och civila försvaret.

Här hittar du programmet (uppdateras kontinuerligt)

Försvarskonferensen 2018 anordnas på Gothia Science Park i Skövde.

Varmt välkommen till Skövde i april!

Försvarsmaktsrådspodden
I slutet på oktober månad lanserades det första avsnittet av Försvarsmaktsrådspodden, Försvarsmaktsråd Skaraborgs podcast (alla avsnitt hittar du här).
Vid sidan av totalförsvarstemat kommer personalförsörjningsfrågor gå som en röd tråd genom de uppåt sju halvtimmesprogram som produceras fram till och med Försvarskonferens 2018. Det blir också intervjuer med personer som har viktiga uppdrag och roller nationellt och i andra regioner för de ämnen som avhandlas under konferensen. Annika Nordgren Christensen, fristående försvarspolitisk analytiker och moderator, producerar podden för Försvarsmaktsråd Skaraborgs räkning.

 

3 reaktioner till “Försvarskonferens 2018”

Kommentera