Försvarskonferens 2018

Försvarskonferens 2018 – 9-10 april i Skövde!

Vad är på gång inom totalförsvaret och vad vill de politiska partierna under nästa mandatperiod? Hur stärker vi informationssäkerheten och skyddar samhällsviktiga verksamheter mot it-angrepp och dataintrång? Kan vi förvänta oss att valet – även på lokal nivå – kommer att utsättas för påverkanskampanjer från främmande makt?

Snart öppnar anmälningarna till den årliga försvarskonferensen i Skövde. Konferensen äger rum den 9-10 april 2018, det vill säga ganska snart efter det att Försvarsberedningen har lämnat sin delrapport om totalförsvarsfrågor, i inledningen av valrörelsen och mitt under ett intensivt arbete runt om i landet för att stärka det militära och civila försvaret.

Under konferensens två dagar får vi en lägesbild över det säkerhetspolitiska läget och vad som är på gång när det gäller krav på och vidareutveckling av totalförsvaret, liksom strukturer för samverkan mellan militärt och civilt. Vi får veta mer om bland annat totalförsvarsprojekt på Gotland, tips och idéer från försvarsmaktsråd och samverkansforum, samt utvecklingen inom Försvarsmaktens personalförsörjning när de första värnpliktiga har ryckt in.

Ambitionen med konferensen är att det ska vara oundgängliga dagar för alla som arbetar direkt eller indirekt med totalförsvarsfrågor, på lokal, regional eller nationell nivå – i offentliga så väl som privata samhällsviktiga verksamheter. Under konferensen lyssnar vi till några av Sveriges främsta experter, vi arbetar med samtalsgrupper inom olika områden och erbjuder utmärkta möjligheter att etablera kontakter med personer inom Totalförsvarssverige.
Varmt välkommen till Skövde i april!

Försvarsmaktsrådspodden
I slutet på oktober månad lanseras också det första avsnittet av Försvarsmaktsrådspodden, Försvarsmaktsråd Skaraborgs podcast (alla avsnitt hittar du här). Premiärprogrammet kommer att handla om aktuella totalförsvarsfrågor med särskilt fokus på vad som är på gång i Västra Götalands län och Militärregion Väst. Vid sidan av totalförsvarstemat kommer personalförsörjningsfrågor gå som en röd tråd genom de uppåt sju halvtimmesprogram som produceras fram till och med Försvarskonferens 2018. Det blir också intervjuer med personer som har viktiga uppdrag och roller nationellt och i andra regioner för de ämnen som avhandlas under konferensen. Annika Nordgren Christensen, fristående försvarspolitisk analytiker och moderator, producerar podden för Försvarsmaktsråd Skaraborgs räkning. Avsnitten kommer att publiceras på den här sidan så håll utkik!

För dig som redan nu vill anmäla dig till konferensen – följ länken: Anmälan till konferensen!

3 thoughts on “Försvarskonferens 2018”

Kommentera