Försvarskonferens 2017

Försvarskonferens 2017 – Totalförsvaret i fokus
3-4 april, Skövde

Sista anmälningsdag var 20 mars, men om du av någon anledning behöver inkomma med en sen anmälan så ber vi dig kontakta Joakim Elovsson, planeringsansvarig för Försvarskonferensen.

Anmäl dig här.

joakim.elovsson@mil.se

Våren 2017 samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg för femte gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter. Under två intensiva dagar kommer vi att utbyta erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. Här hittar du programmet. 

För dig som ska förbereda workshops finns underlag här.

Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden 2016-2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret.

Under förra årets konferens togs de första stegen i att diskutera personalförsörjningen ur ett totalförsvarsperspektiv. Försvarskonferensen 2017 kommer att fortsätta fokusera på de diskussioner som fördes då. Hur kompetensförsörjer vi totalförsvaret? Vad krävs av oss som myndigheter, samhälle, kommuner och företag? Hur ska vi samarbeta för att nå bästa möjliga resultat? Vi kommer att blanda föredrag, paneldiskussioner och workshops för att skapa goda förutsättningar för ett fortsatt arbete runt om i landet.

Program och information om konferensen uppdateras fortlöpande på Twitter (@FMradet) och på http://www.forsvarsmaktsrad.se/.

Konferensen kommer även att webbsändas. Mer information om detta kommer.

Vid frågor eller funderingar kontakta Joakim Elovsson, planeringsansvarig Försvarskonferensen.

joakim.elovsson@mil.se