Försvarskonferens 2019

Försvarskonferens 2019

Den 8-9 april 2019 är det dags för den årliga försvarskonferensen i Skövde. Målet för arrangören – Försvarsmaktsråd Skaraborg – är att konferensen ska vara en viktig informations- och mötesplats för alla som på kommunal, regional och nationell nivå arbetar med och är engagerade i att höja svensk civil och militär försvarsförmåga.

Anmäl dig här!

I år växlar försvarskonferensen upp! Vi kommer vara på Arena Skövde där vi kan ta emot fler konferensdeltagare samt arrangera en utställning och mötesplats med frivilliga försvarsorganisationer. Fokus för årets konferens är:

  • Totalförsvarspolitik med ny regering – vad är att vänta och vad ska vi planera för?
  • Vi får aktuellt utredningsläge i de pågående utredningarna: ”Näringslivets roll i totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel” och ”Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
  • Frivilliga försvarsorganisationer och personalförsörjning av civilt försvar.
  • Aktuell lägesbild över totalförsvarsplanering i praktiken.
  • Konkreta exempel på avtal och samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och offentliga verksamheter i olika delar av landet.
  • Säkerhetskultur och säkerhetsanalys – hur och varför kan min verksamhet drabbas av angrepp? Några av Sveriges underrättelsemyndigheter berättar.

Årets konferens är med andra ord särskilt relevant för dig som arbetar praktiskt med till exempel näringslivets roll och uppgifter i totalförsvaret, hälso- och sjukvård i kris och krig, inom eller tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, personalförsörjning av civilt försvar samt generellt med totalförsvarsplanering på alla nivåer, civilt som militärt.

Detaljprogram och poddavsnitt inför konferensen kommer efterhand att publiceras här på hemsidan.

Väl mött i Skövde i april!

Försvarsmaktsråd Skaraborg
Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7, Markstridsskolan MSS, Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner

 

 

 

 

Försvarskonferens 2018 webbsändes och här finns klipp från det.

 

 

 

 

 

3 kommentarer på “Försvarskonferens 2019”

Kommentera