Försvarskonferens 2016

Save the date! 18-19 april 2016

Våren 2016 samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg för fjärde gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter. Under två intensiva dagar kommer vi att utbyta erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. Denna samverkan är en förutsättning för Försvarsmaktens rekrytering av soldater och sjömän, men det är också till ömsesidig nytta för alla inblandade då det innebär utvecklingsmöjligheter för individen såväl som kompetensförsörjning i civila verksamheter.

Försvarsmaktsråd Skaraborg vill göra dig uppmärksam på att datumen för Försvarskonferensen 2016 är spikade: Välkommen till Skövde den 18-19 april.

Försvarskonferensen kommer äga rum under en mycket spännande tid inom försvarsområdet och den kommer att ringa in exakt vad som är viktigast för dig som arbetar civilt eller militärt med personal- och kompetensförsörjning. Årets konferens genomförs i samarbete med det centrala Försvarsmaktsrådet och tar ett grepp om våra gemensamma frågor. Hur ser samarbetet ut på lokal, regional och central nivå? Vad behöver vi utveckla? Vilka goda exempel finns det?

Genom paneldebatter, föredrag och workshops kommer deltagarna på konferensen blir uppdaterade på det senaste inom området, få en lång rad konkreta och handfasta idéer med sig hem samt knyta värdefulla kontakter.

Program och information om konferensen uppdateras fortlöpande på Twitter (@FMradet).

Inbjudan till konferensen kommer under hösten men boka in datumen nu med en gång.

Väl mött!

Kommentera