Försvarskonferens 2016

Central konferens kring personalförsörjning

Den 26 januari genomfördes en konferens arrangerad av det centrala Försvarsmaktsrådet  i Stockholm. Konferensen gick under temat ”Rekrytera tillsammans – Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt”. Under Försvarskonferensen i Skövde, den 18-19 april, kommer representanter för det centrala rådet att finnas på plats och dela med sig av arbetet som sker i Försvarsmakten på en nationell nivå.

Här kommer en sammanfattande artikel om de ämnen som behandlades på konferensen i Stockholm: 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – REKRYTERA TILLSAMMANS

Centrala Försvarsmaktsrådet inbjöd representanter från bland andra företag, organisationer, myndigheter, kommuner, universitet och högskolor till konferens under rubriken ”Rekrytera tillsammans – Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?”. Syftet med konferensen var att titta närmare på möjligheterna att skapa synergier genom att attrahera och rekrytera tillsammans.ÖB

– Försvarsmaktens vision ”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning” pekar ut inriktningen för oss under försvarsbeslutsperioden fram till 2020.

Med de orden inledde överbefälhavare Micael Bydén sitt anförande. Den första delen ”Ett starkare försvar” handlar mycket om öka Försvarsmaktens operativa förmåga i ett nationellt perspektiv. Vi måste kunna försvara oss i händelse av väpnat angrepp. En av grundbultarna för att klara detta är ett flexibelt personalförsörjningssystem. Här gäller det att nå rekryteringsmålen, att utbilda och utveckla personalen så att de kan lösa sin uppgift. Det gäller också att utveckla arbetsgivarrollen så att personalen väljer att stanna kvar. Ett starkare försvar handlar även om att vi aktivt måste arbeta för jämlikhet och jämställdhet, öka mångfalden samt öka andelen kvinnor. För att klara rekryteringsmålen är det viktigt att Försvarsmakten fortsätter utveckla samarbetet med andra arbetsgivare och använder de avsiktsförklaringar som tecknats med olika företag och organisationer.

– Personalförsörjningen är en viktig nyckel till att skapa en starkare Försvarsmakt som står stadigt och tål en smäll, avslutade ÖB Micael Bydén.

På scenen stod också Mats Lindgren, VD på Kairos Future. Mats fokuserade sitt framförande på vad rekryteringsmålgruppen (ungdomar mellan 18-25 år) efterfrågar. Mats levererade spännande forskning och intressanta slutsatser som gav många diskussioner under resten av dagen. Några iakttagelser från Mats föredrag som diskuterades var bland annat undersökningar som visar på att:

  • för arbetsgivaren är det viktigast att medarbetaren levererar i tid och klarar komplexa frågeställningar/arbetsuppgifter
  • för målgruppen 18-25 är det viktigaste i ett arbete gemenskap, utmaningar och upplevelser. Vidare är det viktigt för målgruppen att få göra nytta samt få respekt för sin arbetsinsats.

Företrädare från tre olika branschorganisationer berättade om pågående projekt som de driver för att attrahera ungdomar. SKL berättade om ”Sveriges viktigaste jobb”, ett projekt som fokuserar på att marknadsföra yrken inom välfärden. Teknikföretagen framförde deras storsatsning ”Få fler att välja teknik” där man i tidigt skede skapar intresset för teknikområdet hos ungdomar. Även ICA berättade om sina satsningar för att främja sin personalförsörjning. Gemensamt visade man på fantastiska insatser för att möta kommande utmaningar inom personalförsörjningen inom de olika branscherna.

Eftermiddagen startade med en paneldiskussion utifrån frågeställningen: vad tycker målgruppen om erbjudandet? I panelen ingick nio ungdomar mellan 18-25 år, alla med olika kunskapsnivåer om Försvarsmakten och om dess karriärmöjligheter. Det blev en mycket intressant paneldiskussion om hur ungdomarna ser på Försvarsmaktens erbjudande.

Därefter följde fem workshops som leddes av SKL, Teknikföretagen, Försvarsmakten, BYA och Svensk Handel där olika teman fördjupades: Vård/omsorg och sjukvård, Teknik och IT, Logistik och transport, Säkerhet och Ledaskap.

Grupperna diskuterade runt frågeställningarna: Hur hittar och rekryterar vi rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?  Alla var eniga om en sak, nämligen att samarbete och kommunikation är ledord för att lyckas med att rekrytera tillsammans. Eftermiddagens workshops gav många goda idéer till samarbetsmodeller och nya aktiviteter för att fördjupa samarbeten mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare.

Per-Olof Stålesjö, personaldirektör i Försvarsmakten, avslutade konferensen med en förhoppning om att alla goda förslag som framkommit nu omsätts i verklighet.

– Jag har förstått att det under dagen utbytts visitkort och att möten inbokats. Nu ser jag fram mot att ta del av konkreta samarbeten och att ni startar pilotprojekt på regional nivå.

 

 

Kommentera