Försvarskonferens 2016

Varför CV är ett dåligt sätt att rekrytera

Under Försvarskonferensen i april kommer Petri Kajonius, doktor i psykologi vid Göteborgs Universitet och knuten till Högskolan i Skövde, att hålla ett föredrag kring varför CV inte alltid är det optimala sättet att rekrytera personal. Han håller flera akademiska titlar och har magisterexamen i såväl social psykologi som pedagogik. Hans intresseområde är differential psykologi och därmed varför och hur är vi olika. Är vi olika som individer och var kommer det i så fall ifrån?

Petris metoder att försöka minska risken för felrekryteringar är banbrytande och väl beprövade. Han påstår att man kan rekrytera utan ett enda personligt möte och ändå ha bättre förutsättningar än om man använde sig av den traditionella metoden, CV och intervju.

Läs mer om konferensen här.

 

Kommentera