Försvarskonferens 2016

Personalförsörjning under utredning: Plikt och frivillighet för soldater och sjömän

Vid tidigare Försvarskonferenser i Skövde har Annika Nordgren Christensen funnits på plats i rollen som moderator, men i år kommer hon att gästa oss i en helt annan roll. Vi har istället nöjet att välkomna henne i egenskap av regeringens särskilda utredare kring Försvarsmaktens framtida personalförsörjning, och ser fram emot att höra om hennes arbete så långt i denna intressanta och komplexa fråga.

Annika Nordgren Christensen har av fått uppgiften att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. Hon ska bland annat:

  • Föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet
  • Visa hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen
  • Föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap
  • Redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga.

Utredningen har antagit namnet 2015 års personalförsörjningsutredning och ska redovisa uppdraget senast den 30 september 2016.

Med på konferensen är även huvudsekreterare Carl van Duin och utredningssekreterare Lisa Ahlström.

Annika har tidigare varit riksdagsledamot (MP) i Försvarsutskottet 1994-98 och ledamot av Försvarsberedningen mellan 1995-2009. Idag är hon medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt modererar och deltar i seminariearrangemang. Du kan följa Annika på hennes blogg www.annikanc.com eller på Twitter: @annikanc

Läs gärna mer om årets Försvarskonferens i Skövde.

 

Kommentera