Försvarskonferens 2016

Generation Y – vår framtid

Under Försvarskonferensen i Skövde kommer vi att ägna tid åt att reflektera över personalförsörjningsfrågor som berör både Försvarsmakten och övriga samhället. Det här kommer vi bland annat att göra genom att belysa den så kallade ”Generation Y”.

Vare sig det gäller kommuner, företag eller myndigheter så har vi alla en gemensam utmaning i att hitta rätt kompetens för att möta de krav som ställs på våra verksamheter. De som definieras som Generation Y är de individer som är födda år 1980 och framåt. Det är våra nya medarbetare och det är för dem som vi bygger framtidens samhälle. För att vara attraktiva som arbetsgivare för dessa personer måste vi förstå dem och vilka drivkrafter de har.

Victor Sunnliden är tf Näringslivschef i Skövde kommun och kommer under Försvarskonferensen att dela med sig av sina spaningar kring Generation Y. En av de viktigaste målgrupperna för oss som samhälle att förstå.

 

 

 

Kommentera