Försvarskonferens 2016

Rätt verktyg och rimliga förväntningar

Många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling. Men en del av lösningen på problemen med kompetensförsörjning ligger hos företagen själva.

–  Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal, skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern, docent i sociologi och som forskar om sociala nätverk, organisationsteori och akademikers politiska uppfattningar vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, samt är verksam vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Charlotta menar att man kan spekulera i om kvalitativa rekryteringar gör att företagen i högre utsträckning letar efter kompetens även bland kandidater som skiljer sig från den befintliga gruppen. En sådan strategi skulle kunna bidra till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden.

–  Företagen använder fortfarande subjektiva bedömningskriterier vid anställningar, som till exempel magkänsla. Därför finns en risk att man ofta anställer medarbetare som liknar en själv och den befintliga arbetsgruppen, och därmed riskerar att missa den rätta kompetensen, menar Charlotta som under Försvarskonferensen kommer att prata med om detta ämnet under sin föreläsning ”Företagens kompetensförsörjning”.

Kommentera