Försvarskonferens 2016

Blicken riktad framåt – totalförsvaret i fokus

Totalförsvaret. Ett begrepp som funnit med oss under en lång tid men som med hänsyn till samhällsutvecklingen under de senaste åren börjat ta mer och mer plats. Det finns idag en politisk vilja att se över formerna för personalförsörjning av Försvarsmakten.

Plikten är åter aktiv och har prövats vid ett flertal övningar i närtid. Ett ökat behov av samverkan mellan myndigheter har redan blivit en realitet, där Försvarsmaktens stöd till Migrationsverket kan nämnas som ett exempel. Räddningstjänsternas vilja att samarbeta kring utbildning av deltidsbrandmän och framförallt den gemensamma planeringen för att i samhället hantera kris och krig som ett annat.

Regeringen pekar på totalförsvaret tillsammans med den operativa förmågan hos Försvarsmaktens förband som den enskilt viktigaste frågan under försvarsinriktningsperioden 2016-2020. Försvarsmakten har fått i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamt starta upp planeringen av totalförsvaret.

Under Försvarskonferensen i början på nästa vecka kommer detta ämne avhandlas som en avslutning av den första dagen.

I totalförsvaret ska finnas rätt kompetenser och personal inom ramen för försvarsbeslutet. Detta ska finnas:

  • i hela Sverige
  • inom flera myndigheter
  • med gemensamma anställningar
  • med gemensamma utbildningar och kategorier

I detta har alla ett gemensamt intresse och ansvar. Effekten av totalförsvaret är inte i huvudfokus men kommer att finnas som en bas för ämnet.

Vi inom Försvarsmaktsråd Skaraborg tror därför att nästa fokus för vårt arbete kommer att handla om detta gemensamma arbete att mellan myndigheter inte bara kunna personalförsörja utan även fortsatt samarbeta för att stärka samhället inom ramen för totalförsvar.

Vi ser fram emot en givande konferens med många intressanta infallvinklar och diskussioner kring framtidens samarbeten.

 

/Försvarsmaktsråd Skaraborg

Kommentera