Försvarskonferens 2016

Teman för workshops tisdag 19 april

Dag två under Försvarskonferensen kommer huvudsakligen att bestå av workshops. Detta för att vi ska få möjlighet att i mindre fokuserade grupper diskutera och dra slutsatser kring ämnen som är relevanta utifrån var man som förband/kommun/företag/myndighet själv står och hur man ser på framtida samarbeten. Du som ska vara med på konferensen kommer att få en möjlighet att välja vilken workshop som du vill delta i, i mån av plats.

Här kan du läsa lite mer om vad det är för olika teman som gäller för årets workshops.

Att starta upp ett försvarsmaktsråd – utmaningar och erfarenheter
Nya försvarsmatsråd är på väg att etableras runt om i landet och flera av de befintliga råden ser över hur man ska arbeta i framtiden. Vilka erfarenheter har man dragit bland de råd som är etablerade? Vilka frågor finns bland de som är intresserade av att starta ett råd? Här utbyter vi erfarenheter och diskuterar utmaningar.

Leds av Robert Trupp, Rekryteringschef på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Hur kan hela samhället bidra till att soldater efter grundutbildningen väljer att bosätta sig på utbildningsorten?

  • Vad kan göras inom Försvarsmakten för att ytterligare få soldaterna att trivas och vilja fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten även efter genomförd grundutbildning.
  • Vad kan andra intressenter utom Försvarsmakten göra för att bidra till att soldaterna trivs på orten under sin utbildningstid, och sedan även väljer att fortsätta sitt yrkesliv där.

Leds av Jeanette Nilsson, tillväxtchef Bodens kommun samt Lennart Stenberg, Försvarsmakten.

Försvarsmaktsråd – nationell samverkan och erfarenhetsutbyte
Lokala, regionala och ett centralt Försvarsmaktsråd har växt fram. Alla bygger på nätverksprincipen.

Här diskuterar vi hur vi lokalt och regionalt kan ta tillvara det centrala rådets arbete samt hur det centrala rådet kan driva frågor som uppkommer lokalt och regionalt.

Leds av Göran Oscarsson, Chef Arbetsgivarrelationer Försvarsmakten/Högkvarteret samt Patrik Lindelöf, ställföreträdande stabschef vid Skaraborgs regemente och Stefan Gustavsson, säkerhetssamordnare Lidköpings kommun.

Framtidens personalförsörjning ur ett totalförsvarsperspektiv
Regeringen pekar på totalförsvaret tillsammans med den operativa förmågan hos FM förband som den enskilt viktigaste frågan under försvarsinriktningsperioden 2016-2020. För att uppnå detta måste det i totalförsvaret finnas rätt kompetenser och personal,

  • i hela Sverige
  • inom flera myndigheter
  • med gemensamma anställningar
  • med gemensamma utbildningar och kategorier

där alla har ett gemensamt intresse och ansvar, ”vinna – vinna”. Effekten av totalförsvaret är inte i huvudfokus men kommer att finnas som en bas för ämnet.

Leds av Leif Isberg, länsexpert regional samverkan och krisledning vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kompetensförsörjning – Rekrytera tillsammans
Workshopen inleds med information och inspiration från pågående samarbeten och projekt kring området kompetensförsörjning.

Här diskuterar vi kompetensförsörjning med fokus på samarbeten mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare med målsättning att utveckla goda idéer till konkreta aktiviteter och samarbetsformer.

Leds av Mia Jungefors och Jonas Wannberg, HR-strateger vid Arbetsgivarrelationer Försvarsmakten/Högkvarteret.

 

Kommentera