Försvarskonferens 2016

Vi försvarar Sverige tillsammans

Totalförsvaret. Rekrytering. Möjligheter. Utmaningar. Det finns mycket att diskutera och höga ambitioner när man samlar representanter från Försvarsmakten, andra myndigheter, kommuner, näringsliv med flera på ett och samma ställe och ger dem tid, utrymme och komplexa frågeställningar att resonera kring.

160418_Försvarskonferens 2016 mingel_carjoh15.jpg

Många besökare vid årets Försvarskonferens.

Den årliga Försvarskonferensen i Skövde har avslutats. Under två dagar har deltagarna vridit och vänt på stora frågeställningar som rör vårt försvar, rekrytering av rätt personer till rätt yrken och framtidens utmaningar och möjligheter kring utvecklade samarbeten och begreppet totalförsvar. Stora frågor som kräver konkreta lösningar och detaljerade kunskaper. Och att alla är med och hjälps åt.

– Vi ska försvara Sverige tillsammans. Försvarsmakt, polis, kommuner, länsstyrelser och alla andra aktörer, vi har alla en roll att spela och vi kommer också att öva tillsammans för att kunna göra det, sa Fredrik Ståhlberg, ordförande i Försvarsmaktsråd Skaraborg som stod som värdar för konferensen. När det gäller personalförsörjning finns många möjligheter att samarbeta och hitta lösningar för att sprida kompetenser mellan oss.

Hur rätt personer hamnar på rätt plats vid rätt tid är en intressant fråga som kan komma att kräva nya sätt att tänka kring rekrytering. Vad behöver Försvarsmakten och samhället i stort och vad vill individen ha? Hur hanterar vi personalförsörjning kring totalförsvaret när vi jobbar vidare med utvecklingen av vårt nationella försvar? Allt detta fick ta stor plats och gav många nöjda besökare som fått mycket att fundera vidare på i sin vardag.

– Nu fortsätter vi att gå från resonemang till handling. Hur ska vi omsätta alla dessa bra tankar till verklighet och hur bygger vi vidare på det som vi redan gjort? Nu jobbar vi vidare med de här frågorna i alla forum som finns tillgängliga, för att vid nästa års konferens kunna ta ytterligare steg framåt tillsammans, sa Fredrik Ståhlberg.

Balans och nationellt försvar

Konferensen besöktes även av försvarsminister Peter Hultqvist, som också berörde vikten av att se vårt försvar som ett samarbete både inom Sverige och med andra nationer.

160418_Försvarskonferens 2016 Peter Hultqvist_carjoh15.jpg

– Säkerhetspolitik handlar om att se att allt hänger ihop som en helhet och det är så vi måste hantera våra gemensamma frågor, sa försvarsministern. Den nationella förmågan och det internationella samarbetet är en dubbelbottnad strategi, där båda delarna är oerhört väsentliga men där vårt nationella försvar är en prioritet och samarbete är en nödvändighet för att få helheten att fungera. Det är oerhört viktigt att förstå det och att belysa det.

Det här var den fjärde gången Försvarsmaktsråd Skaraborg anordnade Försvarskonferensen i Skövde. Hela konferensen webbsändes, och om man vill ta del av delar eller helheten i efterhand så finns den att se här.

Kommentera