Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Välkommen till Försvarskonferens 2020 – boka in årets totalförsvarskonferens! Anmäl dig här.

Den 12-13 oktober 2020 är det dags för försvarskonferensen i Skövde – den årliga informations- och mötesplatsen för alla som på kommunal, regional och nationell nivå arbetar med totalförsvarsfrågor.
Konferensen kommer genomföras vid Arena Skövde.

b8dda3bb-f6d2-4f9e-be0c-a4ae8ac0f821
Moderator Annika Nordgren Christensen tillsammans med biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och dåvarande chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlsson under förra årets konferens.

Fokus för årets konferens är:

  • Det kommande totalförsvarsbeslutet för 2021-2025 – vad är att vänta under kommande år och vad ska vi planera för? Inriktningsbeslutet ur ett regionalt och lokalt perspektiv.
  • Framtiden för civilt försvar – resurser för ökande krav? Goda exempel på förmågeutveckling från lokal och regional nivå.
  • Nuvarande och kommande förbandsorter och dess näraliggande kommuner: Utmaningar med en försvarsmakt i tillväxt – erfarenheter, nya samarbetsbehov och metoder.
  • Det militära försvarets behov av stöd vid olika beredskapsnivåer: Militärregionerna berättar.
  • Sjukvård i kris och krig: Lägesrapport från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Detta utifrån regionernas perspektiv. Vi följer upp förra årets konferens och aktuella erfarenheter m.m.

Årets konferens är med andra ord särskilt relevant för dig som:

Arbetar med totalförsvarsplanering och förmågeutveckling – civilt som militärt – på lokal, regional eller nationell nivå.

Arbetar på strategisk nivå i en kommun eller ett län som direkt eller indirekt berörs av kommande försvarsinriktningsbeslut.

Arbetar med hälso- och sjukvård i kris och krig.

 Vad sa deltagarna om konferensen 2019?

Möjligheter till nätverkande och aktuell information

Aktuella ämnen med duktiga föreläsare

Många kunskapshöjande och goda diskussioner

Bra mix av deltagare där alla bidrar till totalförsvaret

Inbjudan kommer att gå ut inom kort, men du kan säkra plats för dig och din organisation redan idag genom att anmäla dig på här! Detaljprogram kommer efterhand att publiceras på hemsidan. Vi följer fortsatt utvecklingen av COVID-19 och restriktionerna från myndigheterna under våren och sommaren.

Väl mött på Arena Skövde i oktober!

Överste Bengt Alexandersson Ordförande Försvarsmaktsråd Skaraborg

Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet TrängR, Skaraborgs flygflottilj F 7, Markstridsskolan MSS, Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner

Kommentera