Försvarskonferens 2019

”Utredningen om Hälso- och sjukvårdens beredskap” på konferensen

Försvarsmaktsråd Skaraborg är brett sammansatt av olika aktörer på den regionala arenan. Försvarskonferensen 2019 ger därför utredningen en unik möjlighet att diskutera behov, beroenden och samverkan mellan berörda aktörer i den regionala kontexten. Hur borde samverkan kring hälso- och sjukvård vid allvarliga händelser i fred och höjd beredskap, fungera regionalt och lokalt och vad ligger i vägen för att vi kommer dit?  Hur kan hälso-  och sjukvården säkerställa leverans av varor och tjänster från privat sektor vid allvarliga händelser i fred och höjd beredskap?

Läs mer

Försvarskonferens 2019

Rikshemvärnschefen om frivilligrörelsens roll i totalförsvaret

Ett av passen under Försvarskonferensen handlar om ”Frivilliga i totalförsvaret.” Där deltar rikshemvärnschefen, brandchefen i Mora kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland och representanter från Frivilliga försvarsorganisationer berättar om konkret samverkan inkl. rekommendationer till andra.

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg inför konferensen

 

Försvarskonferens 2019

Kommunalråd Ulrica Johansson om vikten av att diskutera totalförsvar

Kommunalråd i Skövde Ulrica Johansson inför Försvarskonferensen i Skövde

”Vi måste tillsammans bygga robustheten i samhället. 290 kommuner i Sverige kan ju tillsammans göra detta. Då kan vi stötta övriga myndigheter om krisen, kriget kommer”

Anmäl dig här!

 

Programmet för Försvarskonferensen är uppdaterat 2019-02-04