Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Den 19-20 oktober 2020 är det dags för den årliga försvarskonferensen i Skövde. En konferens för alla som på kommunal, regional och nationell nivå  är engagerade i att höja svensk civil och militär försvarsförmåga.

b8dda3bb-f6d2-4f9e-be0c-a4ae8ac0f821
Moderator Annika Nordgren Christensen tillsammans med biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och dåvarande chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlsson under förra årets konferens.

För åttonde gången samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg Sveriges kommuner, förbandsledningar, privata och offentliga verksamheter, näringslivet och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter till en konferens om aktuella frågeställningar inom totalförsvaret.

Konferensen äger, som förra året, rum på Arena Skövde.

Programmet är under utveckling men kommer vara särskilt relevant för dig som arbetar praktiskt med till exempel näringslivets roll och uppgifter i totalförsvaret, hälso- och sjukvård i kris och krig, inom eller tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, personalförsörjning av totalförsvaret samt generellt med totalförsvarsplanering på alla nivåer, civilt som militärt.

Väl mött i Skövde i oktober!

Anmälningslänk kommer men om ni vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla info-p4@mil.se

Försvarsmaktsråd Skaraborg
Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7, Markstridsskolan MSS, Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner