Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Försvarskonferens 2020

Välkommen till Försvarskonferens 2020 – boka in årets totalförsvarskonferens! Anmäl dig här.

Årets konferens, den åttonde i ordningen, kommer genomföras digitalt den 12 oktober. För att kunna följa konferensen i sin helhet behöver ni anmäla er.  Det är begränsat med platser så boka in er plats snarast. Konferensen är gratis att ta del av men kräver anmälan för att kunna följa. Konferensen riktar sig till dig på kommunal, regional och nationell nivå som jobbar med totalförsvarsfrågor.

b8dda3bb-f6d2-4f9e-be0c-a4ae8ac0f821
Moderator Annika Nordgren Christensen tillsammans med biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och dåvarande chefen för Must, generalmajor Gunnar Karlsson under förra årets konferens.

Programmet kommer bland annat innehålla:

  •  Riksdagspartiernas försvarspolitiska talespersoner debatterar totalförsvarsbeslutet 2021-2025 –  vad är att vänta och vad ska vi planera för?
  • Pandeldiskussion om sjukvård i kris och krig – erfarenheter och lärdomar från Coronapandemin. Medverkar gör bland andra Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen och stabsläkare från Försvarsmakten. Vi kommer också få en lägesrapport från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap, genom särskild utredare Åsa Kullgren.
  • Chefen för Must och biträdande säkerhetspolischefen talar under rubriken ”När Sverige krishanterar – vad gör främmande makt då?” Lärdomar för totalförsvarsplaneringen från hanteringen av Coronapandemin” och alla som arbetar med krisberedskap och civilt försvar på den kommunala nivån kommer ha stor behållning av Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör Västerås stad och Johan Ahlström, riksingenjör Västerås stad som berättar hur deras totalförsvarsplanering stärkte krishanteringsförmågan i Västerås stad under Coronapandemin.

Programmet kommer uppdateras och finnas tillgängligt på hemsidan.

Årets konferens är med andra ord särskilt relevant för dig som:

Arbetar med totalförsvarsplanering och förmågeutveckling – civilt som militärt – på lokal, regional eller nationell nivå.

Arbetar på strategisk nivå i en kommun eller ett län som direkt eller indirekt berörs av kommande försvarsinriktningsbeslut.

Arbetar med hälso- och sjukvård i kris och krig.

Anmäl dig nu!

Överste Bengt Alexandersson
Ordförande Försvarsmaktsråd Skaraborg

Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet TrängR, Skaraborgs flygflottilj F 7, Markstridsskolan MSS, Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner