Program Försvarskonferens 2020

0900-0915 Välkommen till konferensen

0915-0945 Totalförsvar i Västra Götalands län: Lägesbild. Styrkor. Utmaningar och
erfarenheter.
Anders Danielsson, landshövding Västra Götalands län
Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen

0945-1015 Ett militärt försvar i tillväxt – erfarenheter, nya samarbetsbehov och metoder
Karl Engelbrektson, arméchef

1015-1030 Paus

1030-1130 Sjukvård i kris och krig – erfarenheter och lärdomar från coronapandemin
Taha Alexandersson, stf krisberedskapschef på Socialstyrelsen
Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen
Henrik Lund, stabsläkare vid Insatsstaben, Försvarsmaktens Högkvarter

1130-1200 Lägesrapport från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
Åsa Kullgren, Särskild utredare

1200-1240 Lunch

1240-1315 Så stärkte totalförsvarsplaneringen krishanteringsförmågan i Västerås stad under covid-19
Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör Västerås stad
Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad

1315-1415 Det kommande totalförsvarsbeslutet för 2021-2025 – vad är att vänta och vad ska vi planera för?
Alla riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner i panelsamtal

1415-1445 Paus

1445-1530 När Sverige krishanterar – vad gör främmande makt då? Lärdomar för
totalförsvarsplaneringen från hanteringen av coronapandemin.
Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef

1530-1600 Konferensen summeras och avslutas