Försvarskonferens 2019

Den 8-9 april 2019 är det dags för den årliga försvarskonferensen i Skövde. En konferens för alla som på kommunal, regional och nationell nivå  är engagerade i att höja svensk civil och militär försvarsförmåga.

Inläsningsmaterial inför workshops!

180409-fmkonf-salestrand
Moderator Annika Nordgren Christensen och öppningstalare vid konferensen 2018 Jan Salestrand, statssekreterare på Försvarsdepartementet.

För sjunde gången samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg Sveriges kommuner, förbandsledningar, privata och offentliga verksamheter och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter till en konferens om aktuella frågeställningar inom totalförsvaret.

I år växlar vi upp och kan ta emot fler deltagare! Konferensen äger rum på Arena Skövde och i anslutning till konferensen arrangeras en utställning och mötesplats med frivilliga försvarsorganisationer. Första programpunkten är kl.10 den 8 april och programmet avslutas kl.14 dagen efter.

  • Under konferensens två dagar ges aktuellt utredningsläge från de pågående statliga utredningarna om näringslivets roll i totalförsvaret och hälso- och sjukvårdens beredskap. Vi kommer också ha workshops med möjlighet att dela erfarenheter och synpunkter med utredarna.
  • Det presenteras en lägesbild över pågående totalförsvarsplanering från olika delar och nivåer i Sverige, liksom konkreta exempel på avtal och samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och offentliga verksamheter.
  • Chefer från Säkerhetspolisen och den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten medverkar med kunskap om gråzonsproblematik och berättar hur och varför verksamheter drabbas av angrepp.
  • Konferensen avslutas med försvarspolitik. Försvarsberedningen är i slutfasen av sitt arbete inför försvarsinriktningsbeslutet 2020. Vad är att vänta inom civilt försvar och vad bör offentliga och privata verksamheter planera för?

Årets konferens är särskilt relevant för dig som arbetar praktiskt med till exempel näringslivets roll och uppgifter i totalförsvaret, hälso- och sjukvård i kris och krig, inom eller tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, personalförsörjning av civilt försvar samt generellt med totalförsvarsplanering på alla nivåer, civilt som militärt. Anmäl dig och dina kollegor redan nu för att säkra er plats på konferensen.

Väl mött i Skövde i april!

Försvarsmaktsråd Skaraborg
Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7, Markstridsskolan MSS, Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner

Kommentera