Förberedelser workshops

Här finner du länkar till de underlag som du som gruppchef för en workshop bör ta del av.

FOI (FOI Memo 5551)

Försvarsmakten (Perspektivstudie 2016)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (remissvar diarienr 2016-5537)

Regeringen (regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning 2025, regeringsbeslut Fö 2015/0916/11FI)

Sveriges kommer möta utmaningarna (gemensam grundsyn FM och MSB) FM 2016-13584:3, MSB 2016-25