Program Försvarskonferens 19

ÖVERSIKTLIGT PROGRAM

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Länk till inläsningsmaterial inför Workshops!

MÅNDAG 8 APRIL

09.00 Registrering öppnar
10.00 Konferensen startar och Försvarsmaktsrådet hälsar välkommen
1005-1105 Gråzonsproblematik och hotbild: Hur och varför kan min verksamhet drabbas av angrepp?
Biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen, Säkerhetspolisen
Chefen för MUST, generalmajor Gunnar Karlsson.

1105-1120 Anförande av brigadgeneral Gabor Nagy, chef Försvarsmaktens Totalförsvarsavdelning

1120-1135 Anförande av Camilla Asp, chef för avdelningen för utveckling av samhällsskydd vid MSB.

1135-1230 Paneldiskussion ”Var är vi idag?”
Deltagare:
– Brigadgeneral Gabor Nagy, chef Försvarsmaktens Totalförsvarsavdelning
– Camilla Asp, chef för avdelningen för utveckling av samhällsskydd vid MSB
– Överste Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen
– Patrik Norling, tf. Försvarsdirektör Länsstyrelsen Värmland
– Anna Torndahl, Samordnare och utbildningsledare Krisberedskap, Försvarsutbildarna
– Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen
– Överste Anna Siverstig, C J9 Insatsstaben

1230-1315 Lunch och utställning med frivilliga försvarsorganisationer

1315-1330 Framtiden inom Försvarsmakten – C LEDS INRI, generalmajor Michael Claesson

1330-1430 Lägesbild i utredningarna om ”näringslivets roll” och ”Sjukvården i kris och krig” Regeringens utredare Elisabeth Nilsson och Åsa Kullgren.

1430-1615 Workshop om utredningarna + fika

1615-1700 Redovisning workshop och diskussion

1700 Utställning med frivilliga försvarsorganisationer

1900 Mottagning och middag

TISDAG 9 APRIL

0900-0930 ”Försvarsmaktsrådssvepet Representanter från Försvarsmaktsråd runt om i Sverige ger läget i stort.
– Centrala försvarsmaktsrådet, Göran Oscarsson, Högkvarteret
– Major Robert Trupp, Försvarsmaktsråd Halland
– Samverkansforum Norrbotten, Karin Börjesson

0930-0950 Stöd och behov av civila samhället; Samspel inom det markterritoriella området Anförande av brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, stf Arméchef

0950-1010 Frivilliga i totalförsvaret Anförande av överste Jonas Karlsson, Chef Hemvärnets stridsskola

1010-1030 Erfarenheter från sommarens bränder i Älvdalen/Trängslet Anförande av räddningschef Brandkåren Norra Dalarna, Johan Szymanski och vice brandchef Peter Bäcke

1030-1050 Fika

1050-1130 Paneldiskussion ”Civil-militär samverkan” 
– Räddningschef Brandkåren Norra Dalarna, Johan Szymanski
– Överste Ulf Siverstedt, chef Norra Militärregionen
– Annika Löfgren Lundqvist, samordnare civilt försvar, Länsstyrelsen Västra Götalands län
– Mohanad Khidir, Svenska röda korset, Rådgivare Totalförsvar
– Karin Börjesson, enhetschef Länsstyrelsen Norrbotten
– Löjtnant Martin Hedin, Skjutfältschef Älvdalens skjutfält
– Överste Anna Siverstig, C J9 Insatsstaben

1130-1200 Ett exempel på hur en kommun kan planera för civilt försvar: Västerås stad. Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör och säkerhetsskyddschef i Västerås stad.

1200-1300 Lunch och utställning av frivilliga försvarsorganisationer

1300-1400 Totalförsvarspolitiken – vad är att vänta och planera för? Totalförsvarspolitisk debatt:
Lotta Johnsson Fornarve (V)
Niklas Karlsson (S)
Beatrice Ask (M)
Roger Richtoff (SD)
Daniel Bäckström (C)
Mikael Oscarsson (KD)
Allan Widman (L)
Anders Schröder (MP)

14.00 – Konferensen avslutas

Inbjudan försvarskonferens 2019_webb