Program Försvarskonferens 19

ÖVERSIKTLIGT PROGRAM

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Anmäl dig här!

 

MÅNDAG 8 APRIL

09.00 – Registrering öppnar
10.00 – Konferensen startar och Försvarsmaktsrådet hälsar välkommen
Pass 1 – Öppningstal

Pass 2 – Totalförsvaret på scenen. Inledande anförande av Camilla Asp, chef för avdelningen för utveckling av samhällsskydd vid MSB.
Därefter paneldiskussion ”Var är vi idag?” med MSB, representanter för frivilligorganisationer, sjukvård, kommunalråd/KSO, näringslivschef, energibolag.

Lunch och utställning

Pass 3 – Lägesbild i utredningarna om ”näringslivets roll” och ”Sjukvården i kris och krig”. Regeringens utredare Elisabeth Nilsson och Åsa Kullgren.
Workshop om utredningarna.

Pass 4 – Gråzonsproblematik och hotbild:  Hur och varför kan min verksamhet drabbas av angrepp? Från Säkerhetspolisen biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen och chefen för MUST, Gunnar Karlsson.

Frivilliga försvarsorganisationer: Utställarna på scenen

19.30 – Mottagning och middag

TISDAG 9 APRIL

09.00 – Konferensen dag 2 inleds
Pass 1 – ”Försvarsmaktsrådssvepet – Representanter från Försvarsmaktsråd runt om i Sverige ger läget i stort.

Pass 2 – Frivilliga i totalförsvaret. Rikshemvärnschefen, ställföreträdande Arméchefen, brandchefen i Mora kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland och representanter från Frivilliga försvarsorganisationer berättar om konkret samverkan inkl. rekommendationer till andra.

Pass 3 – Ett exempel på hur en kommun kan planera för civilt försvar: Västerås. Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör och säkerhetsskyddschef i Västerås stad.

Lunch och utställning

Pass 4 – Totalförsvarspolitiken – vad är att vänta och vad ska vi planera? Totalförsvarspolitisk debatt med partiernas företrädare Allan Widman (L), Niklas Karlsson (S), Beatrice Ask (M), Anders Schröder (MP), Mikael Oscarsson (KD), Daniel Bäckström (C), Roger Richtoff (SD) och Lotta Johnsson Fornarve (V)

14.00 – Konferensen avslutas

Inbjudan försvarskonferens 2019_webb