Nyheter

Försvarskonferens 2016

Vi försvarar Sverige tillsammans

Totalförsvaret. Rekrytering. Möjligheter. Utmaningar. Det finns mycket att diskutera och höga ambitioner när man samlar representanter från Försvarsmakten, andra myndigheter, kommuner, näringsliv med flera på ett och samma ställe och ger dem tid, utrymme och komplexa frågeställningar att resonera kring.

160418_Försvarskonferens 2016 mingel_carjoh15.jpg

Många besökare vid årets Försvarskonferens.

Den årliga Försvarskonferensen i Skövde har avslutats. Under två dagar har deltagarna vridit och vänt på stora frågeställningar som rör vårt försvar, rekrytering av rätt personer till rätt yrken och framtidens utmaningar och möjligheter kring utvecklade samarbeten och begreppet totalförsvar. Stora frågor som kräver konkreta lösningar och detaljerade kunskaper. Och att alla är med och hjälps åt.

– Vi ska försvara Sverige tillsammans. Försvarsmakt, polis, kommuner, länsstyrelser och alla andra aktörer, vi har alla en roll att spela och vi kommer också att öva tillsammans för att kunna göra det, sa Fredrik Ståhlberg, ordförande i Försvarsmaktsråd Skaraborg som stod som värdar för konferensen. När det gäller personalförsörjning finns många möjligheter att samarbeta och hitta lösningar för att sprida kompetenser mellan oss.

Hur rätt personer hamnar på rätt plats vid rätt tid är en intressant fråga som kan komma att kräva nya sätt att tänka kring rekrytering. Vad behöver Försvarsmakten och samhället i stort och vad vill individen ha? Hur hanterar vi personalförsörjning kring totalförsvaret när vi jobbar vidare med utvecklingen av vårt nationella försvar? Allt detta fick ta stor plats och gav många nöjda besökare som fått mycket att fundera vidare på i sin vardag.

– Nu fortsätter vi att gå från resonemang till handling. Hur ska vi omsätta alla dessa bra tankar till verklighet och hur bygger vi vidare på det som vi redan gjort? Nu jobbar vi vidare med de här frågorna i alla forum som finns tillgängliga, för att vid nästa års konferens kunna ta ytterligare steg framåt tillsammans, sa Fredrik Ståhlberg.

Balans och nationellt försvar

Konferensen besöktes även av försvarsminister Peter Hultqvist, som också berörde vikten av att se vårt försvar som ett samarbete både inom Sverige och med andra nationer.

160418_Försvarskonferens 2016 Peter Hultqvist_carjoh15.jpg

– Säkerhetspolitik handlar om att se att allt hänger ihop som en helhet och det är så vi måste hantera våra gemensamma frågor, sa försvarsministern. Den nationella förmågan och det internationella samarbetet är en dubbelbottnad strategi, där båda delarna är oerhört väsentliga men där vårt nationella försvar är en prioritet och samarbete är en nödvändighet för att få helheten att fungera. Det är oerhört viktigt att förstå det och att belysa det.

Det här var den fjärde gången Försvarsmaktsråd Skaraborg anordnade Försvarskonferensen i Skövde. Hela konferensen webbsändes, och om man vill ta del av delar eller helheten i efterhand så finns den att se här.

Försvarskonferens 2016

Teman för workshops tisdag 19 april

Dag två under Försvarskonferensen kommer huvudsakligen att bestå av workshops. Detta för att vi ska få möjlighet att i mindre fokuserade grupper diskutera och dra slutsatser kring ämnen som är relevanta utifrån var man som förband/kommun/företag/myndighet själv står och hur man ser på framtida samarbeten. Du som ska vara med på konferensen kommer att få en möjlighet att välja vilken workshop som du vill delta i, i mån av plats.

Här kan du läsa lite mer om vad det är för olika teman som gäller för årets workshops.

Att starta upp ett försvarsmaktsråd – utmaningar och erfarenheter
Nya försvarsmatsråd är på väg att etableras runt om i landet och flera av de befintliga råden ser över hur man ska arbeta i framtiden. Vilka erfarenheter har man dragit bland de råd som är etablerade? Vilka frågor finns bland de som är intresserade av att starta ett råd? Här utbyter vi erfarenheter och diskuterar utmaningar.

Leds av Robert Trupp, Rekryteringschef på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Hur kan hela samhället bidra till att soldater efter grundutbildningen väljer att bosätta sig på utbildningsorten?

 • Vad kan göras inom Försvarsmakten för att ytterligare få soldaterna att trivas och vilja fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten även efter genomförd grundutbildning.
 • Vad kan andra intressenter utom Försvarsmakten göra för att bidra till att soldaterna trivs på orten under sin utbildningstid, och sedan även väljer att fortsätta sitt yrkesliv där.

Leds av Jeanette Nilsson, tillväxtchef Bodens kommun samt Lennart Stenberg, Försvarsmakten.

Försvarsmaktsråd – nationell samverkan och erfarenhetsutbyte
Lokala, regionala och ett centralt Försvarsmaktsråd har växt fram. Alla bygger på nätverksprincipen.

Här diskuterar vi hur vi lokalt och regionalt kan ta tillvara det centrala rådets arbete samt hur det centrala rådet kan driva frågor som uppkommer lokalt och regionalt.

Leds av Göran Oscarsson, Chef Arbetsgivarrelationer Försvarsmakten/Högkvarteret samt Patrik Lindelöf, ställföreträdande stabschef vid Skaraborgs regemente och Stefan Gustavsson, säkerhetssamordnare Lidköpings kommun.

Framtidens personalförsörjning ur ett totalförsvarsperspektiv
Regeringen pekar på totalförsvaret tillsammans med den operativa förmågan hos FM förband som den enskilt viktigaste frågan under försvarsinriktningsperioden 2016-2020. För att uppnå detta måste det i totalförsvaret finnas rätt kompetenser och personal,

 • i hela Sverige
 • inom flera myndigheter
 • med gemensamma anställningar
 • med gemensamma utbildningar och kategorier

där alla har ett gemensamt intresse och ansvar, ”vinna – vinna”. Effekten av totalförsvaret är inte i huvudfokus men kommer att finnas som en bas för ämnet.

Leds av Leif Isberg, länsexpert regional samverkan och krisledning vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kompetensförsörjning – Rekrytera tillsammans
Workshopen inleds med information och inspiration från pågående samarbeten och projekt kring området kompetensförsörjning.

Här diskuterar vi kompetensförsörjning med fokus på samarbeten mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare med målsättning att utveckla goda idéer till konkreta aktiviteter och samarbetsformer.

Leds av Mia Jungefors och Jonas Wannberg, HR-strateger vid Arbetsgivarrelationer Försvarsmakten/Högkvarteret.

 

Försvarskonferens 2016

Blicken riktad framåt – totalförsvaret i fokus

Totalförsvaret. Ett begrepp som funnit med oss under en lång tid men som med hänsyn till samhällsutvecklingen under de senaste åren börjat ta mer och mer plats. Det finns idag en politisk vilja att se över formerna för personalförsörjning av Försvarsmakten.

Plikten är åter aktiv och har prövats vid ett flertal övningar i närtid. Ett ökat behov av samverkan mellan myndigheter har redan blivit en realitet, där Försvarsmaktens stöd till Migrationsverket kan nämnas som ett exempel. Räddningstjänsternas vilja att samarbeta kring utbildning av deltidsbrandmän och framförallt den gemensamma planeringen för att i samhället hantera kris och krig som ett annat.

Regeringen pekar på totalförsvaret tillsammans med den operativa förmågan hos Försvarsmaktens förband som den enskilt viktigaste frågan under försvarsinriktningsperioden 2016-2020. Försvarsmakten har fått i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamt starta upp planeringen av totalförsvaret.

Under Försvarskonferensen i början på nästa vecka kommer detta ämne avhandlas som en avslutning av den första dagen.

I totalförsvaret ska finnas rätt kompetenser och personal inom ramen för försvarsbeslutet. Detta ska finnas:

 • i hela Sverige
 • inom flera myndigheter
 • med gemensamma anställningar
 • med gemensamma utbildningar och kategorier

I detta har alla ett gemensamt intresse och ansvar. Effekten av totalförsvaret är inte i huvudfokus men kommer att finnas som en bas för ämnet.

Vi inom Försvarsmaktsråd Skaraborg tror därför att nästa fokus för vårt arbete kommer att handla om detta gemensamma arbete att mellan myndigheter inte bara kunna personalförsörja utan även fortsatt samarbeta för att stärka samhället inom ramen för totalförsvar.

Vi ser fram emot en givande konferens med många intressanta infallvinklar och diskussioner kring framtidens samarbeten.

 

/Försvarsmaktsråd Skaraborg

Okategoriserade

Konferensen webbsänds

På måndag är det dags för Försvarskonferens 2016. Vi hälsar alla anmälda välkomna till två dagar av intressanta diskussioner och möten.

För dig som inte kan komma till Skövde finns möjlighet att följa oss på webben via den webbsändning som startar klockan 10:00. En länk kommer att finnas upplagd på startsidan från och med måndag morgon.

Är du journalist och vill ackreditera dig för konferensen, kontakta:

Caroline Segerdahl, press- och informationsansvarig Försvarsmaktsråd Skaraborg.
072-353 78 53
caroline.segerdahl@mil.se

Vi ses!

Försvarskonferens 2016

Rätt verktyg och rimliga förväntningar

Många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling. Men en del av lösningen på problemen med kompetensförsörjning ligger hos företagen själva.

–  Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal, skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern, docent i sociologi och som forskar om sociala nätverk, organisationsteori och akademikers politiska uppfattningar vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, samt är verksam vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Charlotta menar att man kan spekulera i om kvalitativa rekryteringar gör att företagen i högre utsträckning letar efter kompetens även bland kandidater som skiljer sig från den befintliga gruppen. En sådan strategi skulle kunna bidra till att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden.

–  Företagen använder fortfarande subjektiva bedömningskriterier vid anställningar, som till exempel magkänsla. Därför finns en risk att man ofta anställer medarbetare som liknar en själv och den befintliga arbetsgruppen, och därmed riskerar att missa den rätta kompetensen, menar Charlotta som under Försvarskonferensen kommer att prata med om detta ämnet under sin föreläsning ”Företagens kompetensförsörjning”.

Försvarskonferens 2016

Generation Y – vår framtid

Under Försvarskonferensen i Skövde kommer vi att ägna tid åt att reflektera över personalförsörjningsfrågor som berör både Försvarsmakten och övriga samhället. Det här kommer vi bland annat att göra genom att belysa den så kallade ”Generation Y”.

Vare sig det gäller kommuner, företag eller myndigheter så har vi alla en gemensam utmaning i att hitta rätt kompetens för att möta de krav som ställs på våra verksamheter. De som definieras som Generation Y är de individer som är födda år 1980 och framåt. Det är våra nya medarbetare och det är för dem som vi bygger framtidens samhälle. För att vara attraktiva som arbetsgivare för dessa personer måste vi förstå dem och vilka drivkrafter de har.

Victor Sunnliden är tf Näringslivschef i Skövde kommun och kommer under Försvarskonferensen att dela med sig av sina spaningar kring Generation Y. En av de viktigaste målgrupperna för oss som samhälle att förstå.

 

 

 

Försvarskonferens 2016

Personalförsörjning under utredning: Plikt och frivillighet för soldater och sjömän

Vid tidigare Försvarskonferenser i Skövde har Annika Nordgren Christensen funnits på plats i rollen som moderator, men i år kommer hon att gästa oss i en helt annan roll. Vi har istället nöjet att välkomna henne i egenskap av regeringens särskilda utredare kring Försvarsmaktens framtida personalförsörjning, och ser fram emot att höra om hennes arbete så långt i denna intressanta och komplexa fråga.

Annika Nordgren Christensen har av fått uppgiften att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. Hon ska bland annat:

 • Föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet
 • Visa hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen
 • Föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap
 • Redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga.

Utredningen har antagit namnet 2015 års personalförsörjningsutredning och ska redovisa uppdraget senast den 30 september 2016.

Med på konferensen är även huvudsekreterare Carl van Duin och utredningssekreterare Lisa Ahlström.

Annika har tidigare varit riksdagsledamot (MP) i Försvarsutskottet 1994-98 och ledamot av Försvarsberedningen mellan 1995-2009. Idag är hon medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien samt modererar och deltar i seminariearrangemang. Du kan följa Annika på hennes blogg www.annikanc.com eller på Twitter: @annikanc

Läs gärna mer om årets Försvarskonferens i Skövde.

 

Försvarskonferens 2016

Varför CV är ett dåligt sätt att rekrytera

Under Försvarskonferensen i april kommer Petri Kajonius, doktor i psykologi vid Göteborgs Universitet och knuten till Högskolan i Skövde, att hålla ett föredrag kring varför CV inte alltid är det optimala sättet att rekrytera personal. Han håller flera akademiska titlar och har magisterexamen i såväl social psykologi som pedagogik. Hans intresseområde är differential psykologi och därmed varför och hur är vi olika. Är vi olika som individer och var kommer det i så fall ifrån?

Petris metoder att försöka minska risken för felrekryteringar är banbrytande och väl beprövade. Han påstår att man kan rekrytera utan ett enda personligt möte och ändå ha bättre förutsättningar än om man använde sig av den traditionella metoden, CV och intervju.

Läs mer om konferensen här.

 

Försvarskonferens 2016

Central konferens kring personalförsörjning

Den 26 januari genomfördes en konferens arrangerad av det centrala Försvarsmaktsrådet  i Stockholm. Konferensen gick under temat ”Rekrytera tillsammans – Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt”. Under Försvarskonferensen i Skövde, den 18-19 april, kommer representanter för det centrala rådet att finnas på plats och dela med sig av arbetet som sker i Försvarsmakten på en nationell nivå.

Här kommer en sammanfattande artikel om de ämnen som behandlades på konferensen i Stockholm: 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – REKRYTERA TILLSAMMANS

Centrala Försvarsmaktsrådet inbjöd representanter från bland andra företag, organisationer, myndigheter, kommuner, universitet och högskolor till konferens under rubriken ”Rekrytera tillsammans – Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?”. Syftet med konferensen var att titta närmare på möjligheterna att skapa synergier genom att attrahera och rekrytera tillsammans.ÖB

– Försvarsmaktens vision ”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning” pekar ut inriktningen för oss under försvarsbeslutsperioden fram till 2020.

Med de orden inledde överbefälhavare Micael Bydén sitt anförande. Den första delen ”Ett starkare försvar” handlar mycket om öka Försvarsmaktens operativa förmåga i ett nationellt perspektiv. Vi måste kunna försvara oss i händelse av väpnat angrepp. En av grundbultarna för att klara detta är ett flexibelt personalförsörjningssystem. Här gäller det att nå rekryteringsmålen, att utbilda och utveckla personalen så att de kan lösa sin uppgift. Det gäller också att utveckla arbetsgivarrollen så att personalen väljer att stanna kvar. Ett starkare försvar handlar även om att vi aktivt måste arbeta för jämlikhet och jämställdhet, öka mångfalden samt öka andelen kvinnor. För att klara rekryteringsmålen är det viktigt att Försvarsmakten fortsätter utveckla samarbetet med andra arbetsgivare och använder de avsiktsförklaringar som tecknats med olika företag och organisationer.

– Personalförsörjningen är en viktig nyckel till att skapa en starkare Försvarsmakt som står stadigt och tål en smäll, avslutade ÖB Micael Bydén.

På scenen stod också Mats Lindgren, VD på Kairos Future. Mats fokuserade sitt framförande på vad rekryteringsmålgruppen (ungdomar mellan 18-25 år) efterfrågar. Mats levererade spännande forskning och intressanta slutsatser som gav många diskussioner under resten av dagen. Några iakttagelser från Mats föredrag som diskuterades var bland annat undersökningar som visar på att:

 • för arbetsgivaren är det viktigast att medarbetaren levererar i tid och klarar komplexa frågeställningar/arbetsuppgifter
 • för målgruppen 18-25 är det viktigaste i ett arbete gemenskap, utmaningar och upplevelser. Vidare är det viktigt för målgruppen att få göra nytta samt få respekt för sin arbetsinsats.

Företrädare från tre olika branschorganisationer berättade om pågående projekt som de driver för att attrahera ungdomar. SKL berättade om ”Sveriges viktigaste jobb”, ett projekt som fokuserar på att marknadsföra yrken inom välfärden. Teknikföretagen framförde deras storsatsning ”Få fler att välja teknik” där man i tidigt skede skapar intresset för teknikområdet hos ungdomar. Även ICA berättade om sina satsningar för att främja sin personalförsörjning. Gemensamt visade man på fantastiska insatser för att möta kommande utmaningar inom personalförsörjningen inom de olika branscherna.

Eftermiddagen startade med en paneldiskussion utifrån frågeställningen: vad tycker målgruppen om erbjudandet? I panelen ingick nio ungdomar mellan 18-25 år, alla med olika kunskapsnivåer om Försvarsmakten och om dess karriärmöjligheter. Det blev en mycket intressant paneldiskussion om hur ungdomarna ser på Försvarsmaktens erbjudande.

Därefter följde fem workshops som leddes av SKL, Teknikföretagen, Försvarsmakten, BYA och Svensk Handel där olika teman fördjupades: Vård/omsorg och sjukvård, Teknik och IT, Logistik och transport, Säkerhet och Ledaskap.

Grupperna diskuterade runt frågeställningarna: Hur hittar och rekryterar vi rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?  Alla var eniga om en sak, nämligen att samarbete och kommunikation är ledord för att lyckas med att rekrytera tillsammans. Eftermiddagens workshops gav många goda idéer till samarbetsmodeller och nya aktiviteter för att fördjupa samarbeten mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare.

Per-Olof Stålesjö, personaldirektör i Försvarsmakten, avslutade konferensen med en förhoppning om att alla goda förslag som framkommit nu omsätts i verklighet.

– Jag har förstått att det under dagen utbytts visitkort och att möten inbokats. Nu ser jag fram mot att ta del av konkreta samarbeten och att ni startar pilotprojekt på regional nivå.

 

 

Försvarskonferens 2016

Save the date! 18-19 april 2016

Våren 2016 samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg för fjärde gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter. Under två intensiva dagar kommer vi att utbyta erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. Denna samverkan är en förutsättning för Försvarsmaktens rekrytering av soldater och sjömän, men det är också till ömsesidig nytta för alla inblandade då det innebär utvecklingsmöjligheter för individen såväl som kompetensförsörjning i civila verksamheter.

Försvarsmaktsråd Skaraborg vill göra dig uppmärksam på att datumen för Försvarskonferensen 2016 är spikade: Välkommen till Skövde den 18-19 april.

Försvarskonferensen kommer äga rum under en mycket spännande tid inom försvarsområdet och den kommer att ringa in exakt vad som är viktigast för dig som arbetar civilt eller militärt med personal- och kompetensförsörjning. Årets konferens genomförs i samarbete med det centrala Försvarsmaktsrådet och tar ett grepp om våra gemensamma frågor. Hur ser samarbetet ut på lokal, regional och central nivå? Vad behöver vi utveckla? Vilka goda exempel finns det?

Genom paneldebatter, föredrag och workshops kommer deltagarna på konferensen blir uppdaterade på det senaste inom området, få en lång rad konkreta och handfasta idéer med sig hem samt knyta värdefulla kontakter.

Program och information om konferensen uppdateras fortlöpande på Twitter (@FMradet).

Inbjudan till konferensen kommer under hösten men boka in datumen nu med en gång.

Väl mött!