Om Försvarsmaktsråd Skaraborg

Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i regionen är fortsatt goda. Därför utarbetades under 2010 en avsiktsförklaring gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling.

För att hitta tydliga former för hur detta samarbete skulle utvecklas initierade Skövde kommun och Försvarsmakten i Skövde under hösten 2010 arbetet med en gemensam mötes- och samverkansform under namnet Försvarsmaktsråd Skaraborg.

Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades vid ett konstituerande möte med rådets deltagare den 4 mars 2011.

Ett år senare under våren 2012, uppmanade Riksdagen Försvarsmakten att inrätta samverkansorgan – s.k. Försvarsmaktsråd – över hela landet.

Ingående parter

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet:
Försvarsmakten: Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7 och Markstridsskolan MSS.
Kommunerna: Skövde, Lidköping och Karlsborg.

Kommentera