Kontakt

Sammankallande för Försvarsmaktsråd Skaraborg:
Garnisonschef Försvarsmakten i Skövde, Överste Fredrik Ståhlberg.
Kontakt: Joakim Elovsson, informatör, Skaraborgs regemente, P 4.
E-post: joakim.elovsson@mil.se
Tel: 072-964 06 81

Presskontakt:
Caroline Segerdahl, informatör, Markstridsskolan, MSS
E-post: caroline.segerdahl@mil.se
T
el: 072-353 78 53