Kontakt

Sammankallande för Försvarsmaktsråd Skaraborg:
Garnisonschef Försvarsmakten i Skövde, Överste Bengt Alexandersson.
Kontakt: Joakim Elovsson, kommunikatör, Skaraborgs regemente, P 4.
E-post: joakim.elovsson@mil.se
Tel: 072-964 06 81

Presskontakt:
Joakim Elovsson, kommunikatör, Skaraborgs regemente, P 4
E-post: joakim.elovsson@mil.se
Tel: 072-964 06 81