Kontakt

Sammankallande för Försvarsmaktsråd Skaraborg:
Garnisonschef Försvarsmakten i Skövde, Överste Bengt Alexandersson.

Kontakt: Pontus Erlandsson Skaraborgs regemente, P 4.
Tel: 0500-46 50 00

Presskontakt:
Anne-Lie Sjögren, press- och kommunikationsansvarig Försvarsmaktsråd Skaraborg.
E-post: anne-lie.sjogren@mil.se
Tel: 0500-46 54 59