Kontakt

Sammankallande för Försvarsmaktsråd Skaraborg:
Garnisonschef Försvarsmakten i Skövde, Överste Bengt Alexandersson.

Kontakt: Edvin Olsson, Skaraborgs regemente, P 4.
E-post: edvin.x.olsson@mil.se
Tel: 0500-46 50 00

Presskontakt:
Joakim Elovsson, press- och kommunikationsansvarig Försvarsmaktsråd Skaraborg.
E-post: joakim.elovsson@mil.se
Tel: 072-964 06 81